ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Archiwalne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2019-11-25
Termin składania ofert / wniosków
2019-12-05 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych z terenu Gminy Świętajno.
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • SIWZ (DOCX, 64.4 KiB)
 • Załącznik nr 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (DOCX, 33.2 KiB)
 • Załącznik nr 2 - formularz oferty (DOCX, 16.7 KiB)
 • Załącznik nr 3 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (DOCX, 15.2 KiB)
 • Załącznik nr 4 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 13.9 KiB)
 • Załącznik nr 5 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 16.7 KiB)
 • Zalącznik nr 6 - Wzór wykazu potencjału technicznego Wykonawcy (DOCX, 17.1 KiB)
 • Zalącznik nr 7 - wzór zobowiązania osób trzecich (DOCX, 13.8 KiB)
 • Załącznik nr 8 - projekt umowy (DOCX, 25.6 KiB)
 • ZAŁĄCZNIKI NR 1 - 5 DO SZCZEGÓŁOWEGO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (DOCX, 30.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 56.9 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2019-11-19
Termin składania ofert / wniosków
2019-12-04 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej do miejscowości Chochół; UWAGA!!! ZMIANA TREŚCI SIWZ, WZORU UMOWY ORAZ ODPOWIEDZI NA PYTANIA
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 1.5 MiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ (PDF, 132.5 KiB)
 • Załącznik nr 2,6,7,8,9 do SIWZ (DOC, 80.5 KiB)
 • Załącznik nr 11 - umowa (DOC, 133 KiB)
 • PRZEDMIAR (PDF, 35.7 KiB)
 • PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU (PDF, 997.1 KiB)
 • DOKUMENTACJA PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWA (PDF, 5.4 MiB)
 • Pytania i odpowiedzi (PDF, 44.2 KiB)
 • SIWZ PO ZMIANACH (PDF, 1.4 MiB)
 • UMOWA PO ZMIANACH (PDF, 471.1 KiB)
 • OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA (PDF, 121.3 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 48.8 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2019-10-31
Termin składania ofert / wniosków
2019-11-26 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1504N na odcinku od pasa drogi krajowej nr 53 – Świętajno – Kolonia od km 4+400 do km 6+184”. Uwaga!!! Zapytania wykonawców z dnia 13.11.2019 r. oraz ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT.
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • SWIZ (PDF, 1.4 MiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ (DOC, 67.5 KiB)
 • Załącznik nr 2,6,7,8,9 do SIWZ (DOC, 80.5 KiB)
 • Załącznik nr11 do SIWZ (DOC, 129.5 KiB)
 • Przedmiar robót (PDF, 114.9 KiB)
 • Branża drogowa i mostowa (ZIP, 18.5 MiB)
 • Operat wodno-prawny - część rysunkowa (ZIP, 15.4 MiB)
 • Projekt stałej organizacji ruchu (ZIP, 10.6 MiB)
 • Przekroje i profile (ZIP, 431.5 KiB)
 • Pytania i odpowiedzi (PDF, 141.4 KiB)
 • Przekroje normalne (ZIP, 2.1 MiB)
 • Opinia geotechniczna (PDF, 12.6 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 122.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert z zamówienia publicznego dot. Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1504N na odcinku od pasa drogi krajowej nr 53 - Świętajno - Kolonia od km 4+400 do km 6+184 (PDF, 51.7 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dot. zadania pn. Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1504N na odcinku od pasa drogi krajowej nr 53 (PDF, 50.3 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2019-09-12
Termin składania ofert / wniosków
2019-09-27 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Przebudowa drogi gminnej o nawierzchni gruntowej na nawierzchnię żwirową w miejscowości Piasutno”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (DOC, 213 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ (DOC, 57 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ (DOCX, 22.4 KiB)
 • Dokumentacja projektowo- kosztorysowa (plany sytuacyjne) (PDF, 1.8 MiB)
 • Dokumentacja projektowo- kosztorysowa (PDF, 902.7 KiB)
 • Przedmiar robót (PDF, 46.4 KiB)
 • Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (PDF, 1.8 MiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ (DOCX, 22.3 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ (DOCX, 22.3 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ (DOCX, 22.2 KiB)
 • Załącznik nr 9 do SIWZ (DOCX, 22.1 KiB)
 • Załącznik nr 10 do SIWZ (DOCX, 28.3 KiB)
 • Załącznik nr 11 do SIWZ (umowa) (PDF, 235.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 54.4 KiB)
 • Wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. „Przebudowa drogi gminnej o nawierzchni gruntowej na nawierzchnię żwirową w miejscowości Piasutno” (PDF, 54 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1.4 MiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ (DOC, 67.5 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2019-09-05
Termin składania ofert / wniosków
2019-09-16 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Usługa udzielenia kredytu długoterminowego złotowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2019 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (DOC, 228.5 KiB)
 • Powołanie skarbnika gminy (PDF, 303.1 KiB)
 • RB-27S za 2018 r. (PDF, 695 KiB)
 • RB-27S za II kwartał 2019 r. (PDF, 684 KiB)
 • RB-28S za 2018 r. (PDF, 1 MiB)
 • RB-28S za II kwartał 2019 r. (PDF, 1.1 MiB)
 • RB-N za 2018 r. (PDF, 263.4 KiB)
 • RB-N za II kwartał 2019 r. (PDF, 263.6 KiB)
 • RB-NDS za 2018 r. (PDF, 202.5 KiB)
 • RB-NDS za II kwartał 2019 r. (PDF, 202.5 KiB)
 • RB-Z za 2018 r. (PDF, 106.7 KiB)
 • RB-Z za II kwartał 2019 r. (PDF, 103.8 KiB)
 • Uchwała RIO absolutorium za 2018 (PDF, 77.8 KiB)
 • Uchwała RIO budżet za 2018 r. (PDF, 98.2 KiB)
 • Uchwała RIO kwota długu, deficyt na 2019r. (PDF, 880.7 KiB)
 • Uchwała RIO opinia kredyt (PDF, 1.1 MiB)
 • Uchwała RIO projekt budżet 2019 (PDF, 1.1 MiB)
 • Uchwała RIO projekt WPF 2019-2025 (PDF, 844.8 KiB)
 • Uchwała WPF na lata 2019-2025 (PDF, 5.5 MiB)
 • Uchwała zmiana budżetu Nr XI.79.2019 (PDF, 2.6 MiB)
 • Uchwała zmiana WPF na lata 2019-2027 Nr XI.78.2019 (PDF, 1.5 MiB)
 • Wykaz instytucji powiazanych organizacyjnie i kapitałowo (PDF, 324 KiB)
 • Wykaz kredytów i pożyczek (PDF, 448 KiB)
 • Zarządzenie kredyt (PDF, 524 KiB)
 • Odpowiedź na prośbę o udostępnienie danych (PDF, 304.3 KiB)
 • Rb-28S za 2016 r. (PDF, 1004.2 KiB)
 • Rb-NDS 2017 (PDF, 179 KiB)
 • RB-NDS za 2016 r. (PDF, 179.1 KiB)
 • Rb-Z 2017 (PDF, 107.2 KiB)
 • RB-Z za 2016 r. (PDF, 107.4 KiB)
 • Wyjaśnienie streści SIWZ (PDF, 2.3 MiB)
 • załączniik nr 1 (PDF, 837.2 KiB)
 • załącznik nr 2 (PDF, 2.3 MiB)
 • wyjaśnienie nr 2 (PDF, 526 KiB)
 • wyjaśnienie nr 3 (PDF, 836.6 KiB)
 • Zał. do wyjaśnienie nr 3 (PDF, 6.2 MiB)
 • wyjaśnienie nr 4 (PDF, 469.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert z zamówienia publicznego pod nazwą: "Usługa udzielenia kredytu długoterminowego złotowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2019 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów" (PDF, 482.1 KiB)
 • Wybór najkorzystniejszej oferty dot. zamówienia pn. "Usługa udzielenia kredytu długoterminowego złotowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2019 r. oraz spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek". (PDF, 532.8 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2019-07-19
Termin składania ofert / wniosków
2019-08-02 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Termomodernizacja budynku siedziby Urzędu Gminy Świętajno
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (DOC, 210.5 KiB)
 • załącznik nr 1 (DOCX, 18.8 KiB)
 • załącznik nr 2 (DOCX, 31.7 KiB)
 • załącznik nr 3 (PDF, 51.6 KiB)
 • załącznik nr 4 (PDF, 451.8 KiB)
 • załącznik nr 5 (PDF, 433.2 KiB)
 • załącznik nr 6 (PDF, 379.1 KiB)
 • załącznik nr 7 (PDF, 310.7 KiB)
 • załącznik nr 8 (PDF, 446 KiB)
 • załącznik nr 9 (PDF, 443.5 KiB)
 • załcznik nr 10 (PDF, 377.9 KiB)
 • załącznik nr 11 (DOC, 128.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert z zamówienia publicznego pn. „Termomodernizacja budynku siedziby Urzędu Gminy Świętajno” (PDF, 52.3 KiB)
 • wybór najkorzystniejszej oferty dot. zamówienia pn."Termomodernizacja budynku siedziby Urzędu Gminy Świętajno" (PDF, 62.8 KiB)
 • Wybór najkorzystniejszej oferty dot. zamówienia pn. "Termomodernizacja budynku siedziby Urzędu Gminy Świętajno". (PDF, 84.4 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2019-05-28
Termin składania ofert / wniosków
2019-06-12 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej nr 198027N w miejscowościach Spychowo, Bystrz, Koczek (Etap II) od km 0+768,00 do km 2+042,10
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (DOC, 203.5 KiB)
 • załacznik nr 1 (DOC, 59.5 KiB)
 • załacznik nr 2,6,7,8,9,10 (DOC, 80.5 KiB)
 • załacznik nr 3a (PDF, 600.8 KiB)
 • załacznik nr 3b1 (PDF, 7.7 MiB)
 • za łacznik 3b2 (PDF, 9.3 MiB)
 • załacznik 3c (PDF, 4 MiB)
 • załacznik 3d (PDF, 3 MiB)
 • załacznik 3e (PDF, 276.9 KiB)
 • załącznik 3f (PDF, 6 MiB)
 • załacznik 4 (PDF, 544.3 KiB)
 • załacznik 5 (PDF, 2.2 MiB)
 • projekt1a (PDF, 5 MiB)
 • projekt 2 (PDF, 6.7 MiB)
 • projekt1b (PDF, 6.2 MiB)
 • projekt 1c (PDF, 5 MiB)
 • załącznik nr 11 (DOC, 126.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert z zamówienia publicznego pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 198027N w miejscowościach Spychowo, Bystrz, Koczek, (Etap II) od km. 0,768,00 do km 2+042,10" (PDF, 65.1 KiB)
 • Informacja o wyniku postępowania (PDF, 167.2 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2019-04-17
Termin składania ofert / wniosków
2019-05-10 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa gminnej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Spychowo gm. Świętajno"
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 197.1 KiB)
 • załącznik nr 1 (PDF, 80.9 KiB)
 • załącznik nr 2,6,7,8,9,10 .doc (DOCX, 20.7 KiB)
 • załącznik nr 2,6,7,8,9,10 .pdf (PDF, 167 KiB)
 • załacznik nr 4 (PDF, 76.1 KiB)
 • załacznik nr 5 (PDF, 1.3 MiB)
 • załącznik nr 11 (PDF, 151.4 KiB)
 • projekt oczyszczania (PDF, 706.5 KiB)
 • rys.1-16 (ZIP, 8.8 MiB)
 • rys.17-30 (ZIP, 2.2 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert z zamówienia publicznego pod nazwą "Przebudowa gminnej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Spychowo (PDF, 56.3 KiB)
 • Wybór najkorzystniejszej oferty z zamówienia publicznego pod nazwą" Przebudowa gminnej mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Spychowo, gm. Świętajno" (PDF, 72.2 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2019-04-15
Termin składania ofert / wniosków
2019-04-30 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej nr 198027N w miejscowościach Spychowo, Bystrz, Koczek (Etap II) od km 0+768,00 do km 2+042,10
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • SIWZ (DOC, 203 KiB)
 • załacznik nr 1 (DOC, 59.5 KiB)
 • załacznik nr 2, 6, 7, 8, 9, 10 (DOC, 80.5 KiB)
 • załącznik nr 3a (PDF, 600.8 KiB)
 • załacznik nr 3b-1 (PDF, 7.7 MiB)
 • załacznik nr 3b-2 (PDF, 9.3 MiB)
 • załacznik nr 3c (PDF, 4 MiB)
 • załacznik nr 3d (PDF, 3 MiB)
 • załacznik nr 3e (PDF, 276.9 KiB)
 • załacznik nr 3f (PDF, 6 MiB)
 • załącznik nr 4 (PDF, 544.3 KiB)
 • załacznik nr 5 (PDF, 2.2 MiB)
 • załacznik nr 11 (DOC, 126 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert z zamówienia publicznego dot. Przebudowa drogi gminnej Nr 198027N w miejscowosciach Spychowo, Bystrz, Koczek Etap II (PDF, 64.6 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w tyrybie przetargu nieograniczonego pn. Przebudowa drogi gminnej Nr 198027N w m. Spychowo,Bystrz, Koczek (Etap II) od km 0+768,00 do km 2+0,042,10 (PDF, 504.1 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2019-04-12
Termin składania ofert / wniosków
2019-04-29 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa i przebudowa rowu melioracyjnego nr P-1 wraz z przebudową przepustów - obręb Spychowo, gm. Świętajno
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 191.9 KiB)
 • opis przedmiotu zamówienia (PDF, 94.8 KiB)
 • załącznik nr 1 - umowa (PDF, 160.7 KiB)
 • Załącznik nr 2,6,7,8,9,10 (DOCX, 20.7 KiB)
 • załącznik nr 2,6,7,8,9,10 .pdf (PDF, 175.5 KiB)
 • załacznik nr 3a - projekt (ZIP, 7.4 MiB)
 • załacznik nr 3b-projekt (ZIP, 8.6 MiB)
 • załącznik nr 3c-projekt (ZIP, 3.8 MiB)
 • Przedmiar robót (PDF, 91.5 KiB)
 • załacznik nr 5 (7Z, 6.3 MiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ (PDF, 476.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert z zamówienia publicznego pn." Budowa i przebudowa rowu melioracyjnego P-1 wraz z przebudową przepustów - obręb Spychowo, gmina Świętajno. (PDF, 91.6 KiB)
 • Wybór nakorzystniejszej oferty z zamówienia publicznego pn. "Budowa i przebudowa rowu melioracyjnego nr P-1 wraz z przebudową przepustów - obręb Spychowo (PDF, 85.8 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji