ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Wyniki

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2020-04-07
Data rozstrzygnięcia
2020-05-11
Tytuł zamówienia publicznego
„Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1504N na odcinku od pasa drogi krajowej nr 53 – Świętajno – Kolonia od km 4+400 do km 6+184” UWAGA! Modyfikacja treści SIWZ
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyniku postępowania na realizację zadania pod nazwą "Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1504N na odcinku od pasa drogi krajowej nr 53 - Świętajno-Kolonia od km 4+400 do km 6+184 (PDF, 201.7 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2019-12-12
Data rozstrzygnięcia
2020-01-08
Tytuł zamówienia publicznego
Gminna Spółka Wodna w Świętajnie ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę maszyn w ramach projektu pn. "Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej".
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wyborze_GSW.ZP.1.2019 (PDF, 799.9 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2019-12-02
Data rozstrzygnięcia
2019-12-23
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup biletów miesięcznych dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Świętajno dojeżdżających do placówek oświatowych w 2020r.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja i wyborze oferty najkorzystniejszej z przetargu nieograniczonego pn. Zakup biletów miesięcznych dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Świętajno dojeżdżających do placówek oświatowych w 2020 roku (PDF, 541.6 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2019-11-25
Data rozstrzygnięcia
2020-01-29
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych z terenu Gminy Świętajno.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 5
Data ogłoszenia
2019-09-12
Data rozstrzygnięcia
2019-10-02
Tytuł zamówienia publicznego
„Przebudowa drogi gminnej o nawierzchni gruntowej na nawierzchnię żwirową w miejscowości Piasutno”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. „Przebudowa drogi gminnej o nawierzchni gruntowej na nawierzchnię żwirową w miejscowości Piasutno” (PDF, 54 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2019-09-05
Data rozstrzygnięcia
2019-09-20
Tytuł zamówienia publicznego
Usługa udzielenia kredytu długoterminowego złotowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2019 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Wybór najkorzystniejszej oferty dot. zamówienia pn. "Usługa udzielenia kredytu długoterminowego złotowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2019 r. oraz spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek". (PDF, 532.8 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2019-07-19
Data rozstrzygnięcia
2019-08-23
Tytuł zamówienia publicznego
Termomodernizacja budynku siedziby Urzędu Gminy Świętajno
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • wybór najkorzystniejszej oferty dot. zamówienia pn."Termomodernizacja budynku siedziby Urzędu Gminy Świętajno" (PDF, 62.8 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2019-05-28
Data rozstrzygnięcia
2019-06-12
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej nr 198027N w miejscowościach Spychowo, Bystrz, Koczek (Etap II) od km 0+768,00 do km 2+042,10
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 9
Data ogłoszenia
2019-04-17
Data rozstrzygnięcia
2019-05-24
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa gminnej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Spychowo gm. Świętajno"
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Wybór najkorzystniejszej oferty z zamówienia publicznego pod nazwą" Przebudowa gminnej mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Spychowo, gm. Świętajno" (PDF, 72.2 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2019-04-12
Data rozstrzygnięcia
2019-05-20
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa i przebudowa rowu melioracyjnego nr P-1 wraz z przebudową przepustów - obręb Spychowo, gm. Świętajno
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Wybór nakorzystniejszej oferty z zamówienia publicznego pn. "Budowa i przebudowa rowu melioracyjnego nr P-1 wraz z przebudową przepustów - obręb Spychowo (PDF, 85.8 KiB)