Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 3850
Dane Urzędu 2194
Drugi poziom 369
Trzeci poziom 259
Czwarty poziom 229
Ochrona Danych Osobowych - RODO 3303
Gospodarka Odpadami 20
Harmonogram odbioru odpadów 3633
Informacje 977
Zamówienia 1098
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Świętajno za 2019 rok 732
Poziomy recyklingu 668
Petycje 1
Petycja do Rady Gminy 4021
Petycje do Wójta Gminy 2319

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
STATUT GMINY 1434
Organy Gminy 3949
Wójt 1347
Rada Gminy 16
Skład Rady 1855
Komisje 1017
Obwieszczenia 2474
Transmisja Sesji 2472
Interpelacje i odpowiedzi 556
Struktura Gminy 584
Jednostki organizacyjne 3054
Jednostki Organizacyjne Gminy Świętajno 862
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 709
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świętajnie 566
Szkoła Podstawowa w Spychowie 548
Szkoła Podstawowa w Kolonii 562
Szkoła Podstawowa w Jerutach 511
Gimnazjum w Świętajnie 533
Centrum Usług Wspólnych 2500
Gminne instytucje kultury 412
Gminna Biblioteka Publiczna w Świętajnie 523
Gminny Ośrodek Kultury w Świętajnie 641
Rejestr Instytucji Kultury 348
Posiadające osobowość prawną 424
Jednostki pomocnicze 1818
Urząd Gminy 5595
Regulamin Organizacyjny 1102
Raport o stanie Gminy Świętajno 2649
Ogłoszenia 5924
Obwieszczenia i zawiadomienia 956
Lokalizacja inwestycji celu publicznego 5230
Związane z ochroną środowiska 3050
Zadania Publiczne 2063
Ogłoszenia o pracy 8163
Aktualne 2326
W toku 4970
Wyniki 6650
Budżet 2561
Projekty budżetu 344
Budżety 335
Sprawozdanie budżetowe 204
Rok 2018 481
Rok 2019 863
sprawozdania finansowe 276
Sprawozdania finansowe - Urząd Gminy 933
Sprawozdania finansowe - Gmina 659
Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej 881
Zamówienia publiczne 19329
Plany zamówień publicznych 1362
Aktualne 10856
W toku 4917
Wyniki 5008
Archiwalne 5115
Wyniki innych postępowań 4309
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 1
Obwieszczenia 6414
Przetargi 8560
Gospodarka nieruchomościami 1
Sprzedaż 18010
Użyczenia 1021
Dzierżawy 5121
Procedury załatwiania spraw 10923
Referaty/Stanowiska 7165
Sprawy 8154
Dla Rolnika 4289
Podatki i opłaty 3254
Podatki i opłaty w 2019 roku 651
Wykazy 921
Zadania Publiczne 8114
Realizowane Projekty Edukacyjne 3163
Sprawy petentów 807
Akty prawne 43086
Uchwały Rady Gminy 25991
Zarządzenia 26177
Rejestr informacji o środowisku 512
Oświadczenia majątkowe 23020
Wybory 2568
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 1112
Wybory Posłów do Parlamentu Europejskiego 1495
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 622
BIP archiwalny 0

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 53967
Redakcja biuletynu 520
Mapa serwisu 957
Statystyki 540
Kanały RSS 468
Kontakt 8672