ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 604
Dane Urzędu 645
Drugi poziom 142
Trzeci poziom 79
Czwarty poziom 81
Ochrona Danych Osobowych - RODO 598
Gospodarka Odpadami 20
Harmonogram odbioru odpadów 1045
Informacje 336
Zamówienia 299
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Świętajno za 2018 rok 202
Poziomy recyklingu 206
Petycje 1
Petycja do Rady Gminy 563
Petycje do Wójta Gminy 536

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Organy Gminy 1530
Wójt 557
Rada Gminy 16
Skład Rady 799
Komisje 426
Obwieszczenia 778
Transmisja Sesji 783
Interpelacje i odpowiedzi 151
Struktura Gminy 332
Jednostki organizacyjne 1043
Jednostki Organizacyjne Gminy Świętajno 451
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 261
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świętajnie 231
Szkoła Podstawowa w Spychowie 167
Szkoła Podstawowa w Kolonii 176
Szkoła Podstawowa w Jerutach 165
Gimnazjum w Świętajnie 156
Centrum Usług Wspólnych 683
Gminne instytucje kultury 192
Gminna Biblioteka Publiczna w Świętajnie 113
Gminny Ośrodek Kultury w Świętajnie 149
Posiadające osobowość prawną 196
Jednostki pomocnicze 706
Urząd Gminy 2046
Raport o stanie Gminy Świętajno 616
Ogłoszenia 1826
Obwieszczenia i zawiadomienia 473
Lokalizacja inwestycji celu publicznego 1614
Związane z ochroną środowiska 986
Zadania Publiczne 254
Ogłoszenia o pracy 3715
Aktualne 1061
W toku 2250
Wyniki 2256
Budżet 544
Sprawozdanie budżetowe 36
Rok 2018 73
Rok 2019 131
sprawozdania finansowe 92
Sprawozdania finansowe - Urząd Gminy 290
Sprawozdania finansowe - Gmina 242
Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej 196
Zamówienia publiczne 6907
Aktualne 3651
W toku 1528
Wyniki 1320
Archiwalne 1345
Wyniki innych postępowań 1013
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 1
Obwieszczenia 1957
Przetargi 3326
Gospodarka nieruchomościami 1
Sprzedaż 6374
Użyczenia 900
Dzierżawy 1359
Procedury załatwiania spraw 3987
Referaty/Stanowiska 2416
Sprawy 2647
Podatki i opłaty 1054
Podatki i opłaty w 2019 roku 347
Wykazy 412
Dla Rolnika 988
Realizowane Projekty Edukacyjne 671
Sprawy petentów 378
Akty prawne 10870
Uchwały Rady Gminy 6176
Zarządzenia 6011
Rejestr informacji o środowisku 193
Oświadczenia majątkowe 7638
Wybory 722
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 226
Wybory Posłów do Parlamentu Europejskiego 660
BIP archiwalny 0

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 13686
Redakcja biuletynu 205
Mapa serwisu 399
Statystyki 196
Kanały RSS 157
Kontakt 2489
« powrót do poprzedniej strony