ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 1625
Dane Urzędu 1153
Drugi poziom 211
Trzeci poziom 131
Czwarty poziom 125
Ochrona Danych Osobowych - RODO 1534
Gospodarka Odpadami 20
Harmonogram odbioru odpadów 1887
Informacje 496
Zamówienia 522
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Świętajno za 2018 rok 345
Poziomy recyklingu 357
Petycje 1
Petycja do Rady Gminy 1315
Petycje do Wójta Gminy 1009

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
STATUT GMINY 144
Organy Gminy 2400
Wójt 828
Rada Gminy 16
Skład Rady 1173
Komisje 629
Obwieszczenia 1277
Transmisja Sesji 1284
Interpelacje i odpowiedzi 269
Struktura Gminy 431
Jednostki organizacyjne 1740
Jednostki Organizacyjne Gminy Świętajno 643
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 420
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świętajnie 360
Szkoła Podstawowa w Spychowie 301
Szkoła Podstawowa w Kolonii 306
Szkoła Podstawowa w Jerutach 304
Gimnazjum w Świętajnie 284
Centrum Usług Wspólnych 1275
Gminne instytucje kultury 283
Gminna Biblioteka Publiczna w Świętajnie 238
Gminny Ośrodek Kultury w Świętajnie 282
Rejestr Instytucji Kultury 70
Posiadające osobowość prawną 277
Jednostki pomocnicze 1166
Urząd Gminy 3344
Raport o stanie Gminy Świętajno 1298
Ogłoszenia 3272
Obwieszczenia i zawiadomienia 647
Lokalizacja inwestycji celu publicznego 2622
Związane z ochroną środowiska 1554
Zadania Publiczne 536
Ogłoszenia o pracy 5560
Aktualne 1430
W toku 3149
Wyniki 3441
Budżet 1237
Projekty budżetu 49
Sprawozdanie budżetowe 100
Rok 2018 220
Rok 2019 458
sprawozdania finansowe 160
Sprawozdania finansowe - Urząd Gminy 555
Sprawozdania finansowe - Gmina 401
Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej 35
Zamówienia publiczne 11381
Plany zamówień publicznych 29
Aktualne 5708
W toku 2278
Wyniki 2188
Archiwalne 2241
Wyniki innych postępowań 1633
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 1
Obwieszczenia 3300
Przetargi 5355
Gospodarka nieruchomościami 1
Sprzedaż 9755
Użyczenia 938
Dzierżawy 2498
Procedury załatwiania spraw 5979
Referaty/Stanowiska 3750
Sprawy 4245
Podatki i opłaty 1789
Podatki i opłaty w 2019 roku 452
Wykazy 569
Dla Rolnika 1967
Zadania Publiczne 602
Realizowane Projekty Edukacyjne 1466
Sprawy petentów 511
Akty prawne 19744
Uchwały Rady Gminy 10239
Zarządzenia 10513
Rejestr informacji o środowisku 306
Oświadczenia majątkowe 13114
Wybory 1287
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 499
Wybory Posłów do Parlamentu Europejskiego 906
BIP archiwalny 0

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 24611
Redakcja biuletynu 309
Mapa serwisu 656
Statystyki 291
Kanały RSS 250
Kontakt 4718
« powrót do poprzedniej strony