ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 2958
Dane Urzędu 1825
Drugi poziom 299
Trzeci poziom 201
Czwarty poziom 186
Ochrona Danych Osobowych - RODO 2659
Gospodarka Odpadami 20
Harmonogram odbioru odpadów 3002
Informacje 765
Zamówienia 825
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Świętajno za 2018 rok 531
Poziomy recyklingu 538
Petycje 1
Petycja do Rady Gminy 2949
Petycje do Wójta Gminy 1741

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
STATUT GMINY 928
Organy Gminy 3379
Wójt 1132
Rada Gminy 16
Skład Rady 1602
Komisje 856
Obwieszczenia 1811
Transmisja Sesji 1984
Interpelacje i odpowiedzi 433
Struktura Gminy 517
Jednostki organizacyjne 2574
Jednostki Organizacyjne Gminy Świętajno 767
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 560
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świętajnie 465
Szkoła Podstawowa w Spychowie 443
Szkoła Podstawowa w Kolonii 443
Szkoła Podstawowa w Jerutach 422
Gimnazjum w Świętajnie 427
Centrum Usług Wspólnych 1925
Gminne instytucje kultury 360
Gminna Biblioteka Publiczna w Świętajnie 403
Gminny Ośrodek Kultury w Świętajnie 490
Rejestr Instytucji Kultury 212
Posiadające osobowość prawną 358
Jednostki pomocnicze 1545
Urząd Gminy 4710
Regulamin Organizacyjny 670
Raport o stanie Gminy Świętajno 2154
Ogłoszenia 4910
Obwieszczenia i zawiadomienia 832
Lokalizacja inwestycji celu publicznego 3827
Związane z ochroną środowiska 2398
Zadania Publiczne 1370
Ogłoszenia o pracy 7307
Aktualne 1987
W toku 4215
Wyniki 5186
Budżet 2128
Projekty budżetu 202
Budżety 181
Sprawozdanie budżetowe 163
Rok 2018 371
Rok 2019 688
sprawozdania finansowe 222
Sprawozdania finansowe - Urząd Gminy 758
Sprawozdania finansowe - Gmina 548
Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej 394
Zamówienia publiczne 15387
Plany zamówień publicznych 823
Aktualne 8300
W toku 3346
Wyniki 3363
Archiwalne 3533
Wyniki innych postępowań 2682
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 1
Obwieszczenia 5016
Przetargi 7287
Gospodarka nieruchomościami 1
Sprzedaż 13998
Użyczenia 990
Dzierżawy 3867
Procedury załatwiania spraw 8376
Referaty/Stanowiska 5443
Sprawy 6218
Dla Rolnika 3406
Podatki i opłaty 2800
Podatki i opłaty w 2019 roku 584
Wykazy 756
Zadania Publiczne 6961
Realizowane Projekty Edukacyjne 2512
Sprawy petentów 694
Akty prawne 31076
Uchwały Rady Gminy 16217
Zarządzenia 16760
Rejestr informacji o środowisku 444
Oświadczenia majątkowe 18755
Wybory 2102
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 797
Wybory Posłów do Parlamentu Europejskiego 1196
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 174
BIP archiwalny 0

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 40419
Redakcja biuletynu 438
Mapa serwisu 869
Statystyki 436
Kanały RSS 381
Kontakt 6868
« powrót do poprzedniej strony