ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 899
Dane Urzędu 814
Drugi poziom 167
Trzeci poziom 97
Czwarty poziom 96
Ochrona Danych Osobowych - RODO 987
Gospodarka Odpadami 20
Harmonogram odbioru odpadów 1354
Informacje 391
Zamówienia 390
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Świętajno za 2018 rok 257
Poziomy recyklingu 266
Petycje 1
Petycja do Rady Gminy 774
Petycje do Wójta Gminy 742

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Organy Gminy 1912
Wójt 661
Rada Gminy 16
Skład Rady 952
Komisje 503
Obwieszczenia 1023
Transmisja Sesji 950
Interpelacje i odpowiedzi 200
Struktura Gminy 377
Jednostki organizacyjne 1324
Jednostki Organizacyjne Gminy Świętajno 547
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 335
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świętajnie 292
Szkoła Podstawowa w Spychowie 225
Szkoła Podstawowa w Kolonii 230
Szkoła Podstawowa w Jerutach 226
Gimnazjum w Świętajnie 207
Centrum Usług Wspólnych 946
Gminne instytucje kultury 229
Gminna Biblioteka Publiczna w Świętajnie 161
Gminny Ośrodek Kultury w Świętajnie 201
Posiadające osobowość prawną 231
Jednostki pomocnicze 850
Urząd Gminy 2572
Raport o stanie Gminy Świętajno 869
Ogłoszenia 2366
Obwieszczenia i zawiadomienia 551
Lokalizacja inwestycji celu publicznego 2127
Związane z ochroną środowiska 1200
Zadania Publiczne 328
Ogłoszenia o pracy 4624
Aktualne 1272
W toku 2673
Wyniki 2626
Budżet 784
Sprawozdanie budżetowe 52
Rok 2018 126
Rok 2019 251
sprawozdania finansowe 116
Sprawozdania finansowe - Urząd Gminy 367
Sprawozdania finansowe - Gmina 302
Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej 284
Zamówienia publiczne 9024
Aktualne 4382
W toku 1801
Wyniki 1598
Archiwalne 1659
Wyniki innych postępowań 1190
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 1
Obwieszczenia 2509
Przetargi 4243
Gospodarka nieruchomościami 1
Sprzedaż 7748
Użyczenia 913
Dzierżawy 1776
Procedury załatwiania spraw 4867
Referaty/Stanowiska 2765
Sprawy 3154
Podatki i opłaty 1295
Podatki i opłaty w 2019 roku 380
Wykazy 484
Dla Rolnika 1349
Realizowane Projekty Edukacyjne 947
Sprawy petentów 436
Akty prawne 14310
Uchwały Rady Gminy 7731
Zarządzenia 7350
Rejestr informacji o środowisku 240
Oświadczenia majątkowe 10084
Wybory 932
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 374
Wybory Posłów do Parlamentu Europejskiego 784
BIP archiwalny 0

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 18171
Redakcja biuletynu 253
Mapa serwisu 508
Statystyki 235
Kanały RSS 200
Kontakt 3443
« powrót do poprzedniej strony