ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 5404
Dane Urzędu 2726
Drugi poziom 510
Trzeci poziom 377
Czwarty poziom 344
Ochrona Danych Osobowych - RODO 4447
Gospodarka Odpadami 20
Harmonogram odbioru odpadów 4601
Informacje 1466
Zamówienia 1778
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Świętajno za 2019 rok 1228
Poziomy recyklingu 973
Wnioski i Petycje 1
Petycja do Rady Gminy 6384
Petycje do Wójta Gminy 3996
Wnioski i odpowiedzi 202

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
STATUT GMINY 2279
Organy Gminy 4763
Wójt 1778
Rada Gminy 16
Skład Rady 2393
Komisje 1430
Obwieszczenia 4232
Transmisja Sesji 3922
Interpelacje i odpowiedzi 1054
Struktura Gminy 723
Jednostki organizacyjne 3785
Jednostki Organizacyjne Gminy Świętajno 1047
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 1109
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świętajnie 934
Szkoła Podstawowa w Spychowie 918
Szkoła Podstawowa w Kolonii 917
Szkoła Podstawowa w Jerutach 872
Gimnazjum w Świętajnie 872
Centrum Usług Wspólnych 4005
Szkoła Podstawowa w Świętajnie 182
Przedszkole Samorządowe w Świętajnie 192
Gminne instytucje kultury 540
Gminna Biblioteka Publiczna w Świętajnie 921
Gminny Ośrodek Kultury w Świętajnie 1109
Rejestr Instytucji Kultury 726
Posiadające osobowość prawną 587
Jednostki pomocnicze 2675
Urząd Gminy 7432
Regulamin Organizacyjny 2011
Raport o stanie Gminy Świętajno 3706
Ogłoszenia 7695
Obwieszczenia i zawiadomienia 1174
Lokalizacja inwestycji celu publicznego 11395
Związane z ochroną środowiska 5106
Zadania Publiczne 3711
sprzedaż samochodu specjalnego 43
Ogłoszenia o pracy 10376
Aktualne 3074
W toku 6690
Wyniki 11666
Budżet 3286
Projekty budżetu 760
Budżety 741
Sprawozdanie budżetowe 308
Rok 2018 810
Rok 2019 1475
Rok 2020 173
sprawozdania finansowe 389
Sprawozdania finansowe - Urząd Gminy 1396
Sprawozdania finansowe - Gmina 1078
Sprawozdania opisowe z wykonania budżetu 14
Rok 2020 32
Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej 2305
Zamówienia publiczne 28068
Plany zamówień publicznych 2516
Aktualne 17966
W toku 9878
Wyniki 10019
Archiwalne 10420
Wyniki innych postępowań 9598
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 1
Obwieszczenia 9989
Przetargi 11170
Gospodarka nieruchomościami 1
Sprzedaż 28599
Użyczenia 1098
Dzierżawy 9044
Procedury załatwiania spraw 17476
Referaty/Stanowiska 12529
Sprawy 14028
Dla Rolnika 6371
Podatki i opłaty 3945
Podatki i opłaty w 2019 roku 757
Wykazy 1434
Zadania Publiczne 10716
Realizowane Projekty Edukacyjne 4315
Sprawy petentów 1069
Akty prawne 81351
Uchwały Rady Gminy 62333
Zarządzenia 60421
Rejestr informacji o środowisku 679
Oświadczenia majątkowe 35895
Wybory 3349
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 1977
Wybory Posłów do Parlamentu Europejskiego 2220
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2681
BIP archiwalny 0
Deklaracja dostępności 325

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 95597
Redakcja biuletynu 715
Mapa serwisu 1169
Statystyki 762
Kanały RSS 659
Kontakt 13970
« powrót do poprzedniej strony