ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWADrukuj informacjęSprawa: ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA

Szczegóły informacji

ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA

Wydział: Urząd Stanu Cywilnego

Ogłoszono dnia: 2019-01-30 14:03:47

Termin załatwienia

Małżeństwo może być zawarte po upływie miesiąca od dnia złożenia przez oboje narzeczonych dokumentów i zapewnień o nieistnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Z ważnych względów termin może być skrócony przez Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

Osoba kontaktowa

mgr Liliana Napiórkowska

Miejsce załatwienia

Urząd Gminy Świętajno
12-140 Świętajno
ul. Grunwaldzka 15

Telefon kontaktowy

89 623 20 71

Adres e-mail

l.napiorkowska@swietajno.ug.gov.pl

Sposób załatwienia

Wydanie odpisu aktu małżeństwa następuje po sporządzeniu aktu małżeństwa w rejestrze stanu cywilnego.

Miejsce odbioru

Urząd Gminy Świętajno

12-140 Świętajno

ul. Grunwaldzka 15

Wymagane Dokumenty

- postanowienie sądu rodzinnego zezwalające małoletniej kobiecie zawrzeć małżeństwo (dotyczy małoletnich, które ukończyły 16 rok życia),
- pisemne zapewnienie o nieistnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, złożone przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego lub polskim konsulem.
Dokumenty tożsamości do wglądu

Czas realizacji

Małżeństwo może być zawarte po upływie miesiąca od dnia złożenia przez oboje narzeczonych dokumentów i zapewnień o nieistnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Z ważnych względów termin może być skrócony przez Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

Opłaty

Opłata skarbowa od sporządzenia aktu małżeństwa 84 zł. Wpłaty można dokonać w kasie Urzędu Gminy lub na konto: Bank Spółdzielczy w Szczytnie Oddział w Świętajnie Nr 35 8838 1028 2005 0200 0198 0001

Uwagi

Zawarcie małżeństwa może nastąpić w dowolnie wybranym Urzędzie Stanu Cywilnego.
Nupturienci składają osobiście pisemne zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego, przed którym ma być zawarte małżeństwo.
Cudzoziemiec zamierzający zawrzeć małżeństwo składa:
- odpis aktu urodzenia,
- jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim - odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia, jeżeli na podstawie pozostałych składanych dokumentów nie można ustalić danych niezbędnych do sporządzenia aktu małżeństwa,
- dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo.
W przypadku niemożności uzyskania zaświadczenia lub odpisu aktu urodzenia, ma możliwość złożenia do Polskiego sądu wniosku o zwolnienie od ich składania. W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia, składa prawomocne postanowienie sądu.
Dokumenty obcojęzyczne należy złożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.
Jeżeli cudzoziemiec nie włada językiem  polskim, narzeczeni powinni zapewnić udział tłumacza w czasie ślubu.
Obywatel polski, który na skutek zawarcia małżeństwa zmienił nazwisko, ma obowiązek wystąpić o wymianę dowodu osobistego. Dotychczasowy dowód ulega unieważnieniu po upływie 4 miesięcy od dnia sporządzenia aktu.

Podstawa prawna

- Art. 1 i następne ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity - Dz. U. z 2012 r. poz. 788 z póź. zm.)
- Art. 47 ust. 1, 76 i następne ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1741 z póź. zm.).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Świętajno
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
mgr Liliana Napiórkowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-01-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
mgr Liliana Napiórkowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-01-30 14:03:42
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-01-30 14:03:47
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-01-30 14:03:47
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
616 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony