ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLAkt prawny: XII/86/2019Drukuj informacjęAkt prawny: XII/86/2019

Szczegóły informacji

XII/86/2019

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XII

Kadencja: 2018-2023

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku 2019.

Data podjęcia/podpisania: 2019-09-17

Data rozpoczęcia obowiązywania: 2019-09-17

Tytuł aktu:

w sprawie: zmian w budżecie w roku 2019

Na podstawie:

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4  i 10 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. , poz. 506,  / oraz  art. 211, 212, 217  Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /  tekst jednolity Dz. U. z 2019 r.  poz. 869 /

Treść:

§ 1
 
W Uchwale Nr III/29/2018  Rady Gminy  Świętajno  z dnia 27 grudnia  2018 r. w sprawie uchwalenia  budżetu gminy na rok 2019  wprowadza się następujące zmiany :
1.  § 1  otrzymuje brzmienie:
    Dochody budżetu gminy w wysokości  28 680 681,61  zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 
     z tego:  dochody bieżące  w wysokości                                                                                             25 678 479,20 zł
               w tym  z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych                         115 000,00 zł       
                dochody majątkowe w wysokości                                                                                           3 002 202,41 zł                                                                         
2.  W załączniku  Nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z  załącznikiem  Nr  1 do niniejszej uchwały
3.  § 2 otrzymuje brzmienie:
   Wydatki budżetu gminy w wysokości  31 002 101,13 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2
     z tego:   wydatki bieżące                                                                                                                       24 552 434,39 zł
     w tym : a/ na realizację zadań określonych w programie profilaktyki
                                i rozwiązywania problemów alkoholowych                                             110 500,00 zł
                            b/ na realizację zadań określonych w gminnym programie
                                przeciwdziałania narkomanii                                                                                         4 500,00 zł  
                   wydatki majątkowe                                                                                                                  6 449 666,74 zł
4. W załączniku  Nr 2 wprowadza się zmiany  zgodnie z załącznikiem  Nr 2 do niniejszej uchwały
5.   Dochody i wydatki związane z realizacją  zadań z zakresu administracji  rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami,  zgodnie  z  załącznikiem  Nr 5  w wysokości  7.554.810,19 zł. 
6. Załącznik  Nr 5 otrzymuje brzmienie określone w załączniku  Nr 3 do niniejszej uchwały.
7.  § 3 otrzymuje brzmienie:
    Deficyt  budżetu gminy w wysokości  2.321.419.52  zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi  z:
-  kredytów i pożyczek  w kwocie                                                                            2.321.419,52 zł              
14.  § 4 otrzymuje brzmienie:
Przychody  budżetu  w  wysokości  5.278.883,46 zł., rozchody budżetu w wysokości   2.957.463,94 zł.   
 zgodnie z załącznikiem  Nr 7
15. Załącznik  Nr 7 otrzymuje brzmienie określone w załączniku  Nr 4 do niniejszej uchwały.
 
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
                                                                                                             
§ 4
 
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku 2019.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko Mazurskiego.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Świętajno
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-09-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Magdalena Majewska - Skarbnik Gminy
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-10-18 10:25:06
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-10-18 10:30:10
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-10-18 10:30:10
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
339 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony