ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 81
Data podjęcia
2019-11-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Świętajnie
Nr aktu prawnego
OR.58.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 82
Data podjęcia
2019-11-15
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
Nr aktu prawnego
XIV/96/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 83
Data podjęcia
2019-11-15
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: przyjęcia programu współpracy w ramach działalności w sferze zadań publicznych w gminie Świętajno na rok 2020.
Nr aktu prawnego
XIV/95/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 84
Data podjęcia
2019-11-15
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętajnie
Nr aktu prawnego
XIV94/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 85
Data podjęcia
2019-11-15
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/128/2016 Rady Gminy Świętajno z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej.
Nr aktu prawnego
XIV/93/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 86
Data podjęcia
2019-11-15
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
Nr aktu prawnego
XIV/92/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 87
Data podjęcia
2019-11-15
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze wsi Piasutno
Nr aktu prawnego
XIV/91/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 88
Data podjęcia
2019-11-15
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/261/2018 Rady Gminy Świętajno z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze wsi Świętajno
Nr aktu prawnego
XIV/90/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 89
Data podjęcia
2019-11-15
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze wsi Świętajno
Nr aktu prawnego
XIV/89/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 90
Data podjęcia
2019-10-18
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: zmian w budżecie w roku 2019
Nr aktu prawnego
XIII/88/2019
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji