ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 81
Data podjęcia
2019-02-26
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
Wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
Nr aktu prawnego
IV/34/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 82
Data podjęcia
2019-02-26
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
Przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze wsi Świętajno
Nr aktu prawnego
IV/33/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 83
Data podjęcia
2019-02-26
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
Przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świętajno w roku 2019.
Nr aktu prawnego
IV/32/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 84
Data podjęcia
2019-02-26
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
Określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży szkolnej
Nr aktu prawnego
IV/31/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 85
Data podjęcia
2019-02-26
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
Przyjęcie Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży
Nr aktu prawnego
IV/30/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 86
Data podjęcia
2018-12-27
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023
Nr aktu prawnego
III/15/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 87
Data podjęcia
2018-12-27
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustanowienia wieloletniego gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
Nr aktu prawnego
III/14/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 88
Data podjęcia
2018-12-27
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023
Nr aktu prawnego
III/13/2018
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji