ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 51
Data podjęcia
2019-04-29
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świętajno na lata 2019- 2025
Nr aktu prawnego
VI/48/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 52
Data podjęcia
2019-04-29
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
poboru w drodze inkasa podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso.
Nr aktu prawnego
VI/47/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 53
Data podjęcia
2019-04-29
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
zmiana Uchwały Nr I/4/2018 Rady Gminy Świętajno z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Gminy Świętajno.
Nr aktu prawnego
VI/46/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 54
Data podjęcia
2019-04-29
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
zamiana nieruchomości bez obowiązku dokonywania dopłat.
Nr aktu prawnego
VI/45/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 55
Data podjęcia
2019-04-29
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę działki położonej w obrębie geodezyjnym Spychowo
Nr aktu prawnego
VI/44/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 56
Data podjęcia
2019-04-29
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
zmiana uchwały nr XLI/253/2018 Rady Gminy Świętajno z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolu publicznym i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Świętajno
Nr aktu prawnego
VI/43/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 57
Data podjęcia
2019-04-24
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie: określenia wzoru wnioski o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Świętajno na dofinansowanie inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach lub lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Świętajno oraz wzorów innych niezbędnych dokumentów, które obowiązywać będą podmiot, ubiegający się o dotacje celową.
Nr aktu prawnego
Te.0050.1.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 58
Data podjęcia
2019-03-28
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
zmian w budżecie w roku 2019
Nr aktu prawnego
V/42/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 59
Data podjęcia
2019-03-28
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świętajno na lata 2019- 2025
Nr aktu prawnego
V/41/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 60
Data podjęcia
2019-03-28
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
W sprawie: zamiany nieruchomości bez obowiązku dokonywania dopłat.
Nr aktu prawnego
V/40/2019
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji