ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 31
Data podjęcia
2019-06-17
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
zmiany Uchwały Nr XXI/128/2016 Rady Gminy Świętajno z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej.
Nr aktu prawnego
IX/64/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 32
Data podjęcia
2019-06-17
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą „Hufiec” oraz określenia sezonu kąpielowego dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli.
Nr aktu prawnego
IX/63/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 33
Data podjęcia
2019-06-17
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku energetycznego
Nr aktu prawnego
IX/62/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 34
Data podjęcia
2019-06-17
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały nr V/33/2015 Rady Gminy Świętajno z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela w szkołach i placówkach dla których organem prowadzącym jest gmina Świętajno
Nr aktu prawnego
IX/61/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 35
Data podjęcia
2019-05-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
udzielenia Wójtowi Gminy Świętajno absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.
Nr aktu prawnego
VIII/60/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 36
Data podjęcia
2019-05-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok.
Nr aktu prawnego
VIII/59/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 37
Data podjęcia
2019-05-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Świętajno.
Nr aktu prawnego
VIII/58/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 38
Data podjęcia
2019-05-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą „Harcówka” oraz określenia sezonu kąpielowego dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli.
Nr aktu prawnego
VIII/57/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 39
Data podjęcia
2019-05-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej
Nr aktu prawnego
VIII/56/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 40
Data podjęcia
2019-05-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zgłoszenia sołectwa z gminy Świętajno do Programu Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego „Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejscem, w którym warto żyć…”
Nr aktu prawnego
VIII/55/2019
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji