ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLAkt prawny: V/42/2019Drukuj informacjęAkt prawny: V/42/2019

Szczegóły informacji

V/42/2019

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: V

Kadencja: 2018-2023

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku 2019

Data podjęcia/podpisania: 2019-03-28

Data rozpoczęcia obowiązywania: 2019-03-28

Tytuł aktu:

zmian w budżecie w roku 2019

Na podstawie:

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4  i 10 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. , poz. 994, 1000, 1349, 1432  z późn. zm. / oraz  art. 211, 212, 217  Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /  tekst jednolity Dz. U. z 2017 r.  poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693,   z późn. zm./

Treść:

§ 1
 
W Uchwale Nr III/29/2018  Rady Gminy  Świętajno  z dnia 27 grudnia  2018 r. w sprawie uchwalenia  budżetu gminy na rok 2019  wprowadza się następujące zmiany :
1.  § 1  otrzymuje brzmienie:
    Dochody budżetu gminy w wysokości  30 516 131,16 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1  
     z tego:  dochody bieżące  w wysokości                                                                                             25 075 918,71 zł
               w tym  z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych                                        115 000,00 zł       
               dochody majątkowe w wysokości                                                                                             5 440 212,45 zł                                                                         
2.  W załączniku  Nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z  załącznikiem  Nr  1 do niniejszej uchwały
3.  § 2 otrzymuje brzmienie:
   Wydatki budżetu gminy w wysokości  31 397 550,68 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2
     z tego:   wydatki bieżące                                                                                                                       23 781 670,13 zł
     w tym : a/ na realizację zadań określonych w programie profilaktyki
                                i rozwiązywania problemów alkoholowych                                                                         110 500,00 zł
                 b/ na realizację zadań określonych w gminnym programie
                                przeciwdziałania narkomanii                                                                                               4 500,00 zł  
                   wydatki majątkowe                                                                                                                   7 615 880,55 zł
4. W załączniku  Nr 2 wprowadza się zmiany  zgodnie z załącznikiem  Nr 2 do niniejszej uchwały
5. Wydatki  inwestycyjne w 2018  roku w wysokości  7 603 880,55 zł. zgodnie z załącznikiem  Nr 3
6. Załącznik  Nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku  Nr 3 do niniejszej uchwały
7. Dochody i wydatki związane z realizacją  zadań z zakresu administracji  rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami,  zgodnie  z  załącznikiem  Nr 5  w wysokości  7 579 660,00 zł. 
8. Załącznik  Nr 5 otrzymuje brzmienie określone w załączniku  Nr 4 do niniejszej uchwały.
9.  § 3 otrzymuje brzmienie:
    Deficyt  budżetu gminy w wysokości  881 419,52  zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi  z:
-  kredytów i pożyczek  w kwocie                                                                                                                   881 419,52 zł              
 
 
 
10.  § 4 otrzymuje brzmienie:
Przychody  budżetu  w  wysokości  5 602 624,97 zł., rozchody budżetu w wysokości                                      4 721 205,45 zł.   
 zgodnie z załącznikiem  Nr 7
11. Załącznik  Nr 7 otrzymuje brzmienie określone w załączniku  Nr 5 do niniejszej uchwały.
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
                                                                                                             
§ 3
 
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku 2019.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko Mazurskiego.
 
 
 
                                                                                                  Przewodniczący Rady Gminy
                         Arkadiusz Deptuła

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Świętajno
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-03-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Angelika Gołaś – mł. referent ds. zarządzania zasobami
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-04-11 13:10:35
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-04-11 13:10:38
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-04-11 13:21:35
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
469 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony