ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 11
Data podjęcia
2020-05-21
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały nr V/33/2015 Rady Gminy Świętajno z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela w szkołach i placówkach dla których organem prowadzącym jest gmina Świętajno
Nr aktu prawnego
XIX/139/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2020-05-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie: czasowego zawieszenia zajęć w przedszkolu oddziałach przedszkolnych w Gminie Świętajno
Nr aktu prawnego
OS.0050.6.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2020-04-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie: sprzedaży części nieruchomości gruntowej niezabudowanej w trybie przetargu bezprzetargowym
Nr aktu prawnego
Te.MK.0050.19.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2020-04-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie: sprzedaży części nieruchomości gruntowej zabudowanej w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
Nr aktu prawnego
Te.MK.0050.18.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2020-04-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie: sprzedaży części nieruchomości gruntowej niezabudowanej w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
Nr aktu prawnego
Te.MK.0050.17.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2020-04-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie: nieodpłatnego nabycia części nieruchomości gruntowej niezabudowanej do zasobu nieruchomości gminnych położonej w miejscowości Kierwik, obręb geodezyjny Spychowo
Nr aktu prawnego
Te.MK.0050.16.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2020-04-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
zmian w organizacji pracy w Urzędzie Gminy Świętajno poprzez wprowadzenie pracy zdalnej.
Nr aktu prawnego
Or 0050.14.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2020-04-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie odpłatną i bezterminową służebnością przesyłu nieruchomości będącej własnością Gminy Świętajno
Nr aktu prawnego
Te.MK.0050.15.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2020-04-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie: zmian w organizacji pracy w Urzędzie Gminy Świętajno poprzez wprowadzenie pracy zdalnej.
Nr aktu prawnego
Or 0050.13.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2020-04-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie: sprzedaży części nieruchomości gruntowej niezabudowanej w trybie bezprzetargowym na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej
Nr aktu prawnego
Te.MK.0050.14.2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji