ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2019-04-29 Uchwała Rady Gminy zmian w budżecie w roku 2019 VI/49/2019 Obowiązujący
2 2019-04-29 Uchwała Rady Gminy zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świętajno na lata 2019- 2025 VI/48/2019 Obowiązujący
3 2019-04-29 Uchwała Rady Gminy poboru w drodze inkasa podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso. VI/47/2019 Obowiązujący
4 2019-04-29 Uchwała Rady Gminy zmiana Uchwały Nr I/4/2018 Rady Gminy Świętajno z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Gminy Świętajno. VI/46/2019 Obowiązujący
5 2019-04-29 Uchwała Rady Gminy zamiana nieruchomości bez obowiązku dokonywania dopłat. VI/45/2019 Obowiązujący
6 2019-04-29 Uchwała Rady Gminy wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę działki położonej w obrębie geodezyjnym Spychowo VI/44/2019 Obowiązujący
7 2019-04-29 Uchwała Rady Gminy zmiana uchwały nr XLI/253/2018 Rady Gminy Świętajno z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolu publicznym i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Świętajno VI/43/2019 Obowiązujący
8 2019-03-28 Uchwała Rady Gminy zmian w budżecie w roku 2019 V/42/2019 Obowiązujący
9 2019-03-28 Uchwała Rady Gminy Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świętajno na lata 2019- 2025 V/41/2019 Obowiązujący
10 2019-03-28 Uchwała Rady Gminy W sprawie: zamiany nieruchomości bez obowiązku dokonywania dopłat. V/40/2019 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu