ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2019-06-17 Uchwała Rady Gminy zmian w budżecie w roku 2019 IX/68/2019 Obowiązujący
2 2019-06-17 Uchwała Rady Gminy zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świętajno na lata 2019- 2025 IX/67/2019 Obowiązujący
3 2019-06-17 Uchwała Rady Gminy udzielenia pomocy finansowej Gminie Dźwierzuty IX/66/2019 Obowiązujący
4 2019-06-17 Uchwała Rady Gminy wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę części działki położonej w obrębie geodezyjnym Spychowo. IX/65/2019 Obowiązujący
5 2019-06-17 Uchwała Rady Gminy zmiany Uchwały Nr XXI/128/2016 Rady Gminy Świętajno z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej. IX/64/2019 Obowiązujący
6 2019-06-17 Uchwała Rady Gminy wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą „Hufiec” oraz określenia sezonu kąpielowego dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli. IX/63/2019 Obowiązujący
7 2019-06-17 Uchwała Rady Gminy określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku energetycznego IX/62/2019 Obowiązujący
8 2019-06-17 Uchwała Rady Gminy w sprawie zmiany Uchwały nr V/33/2015 Rady Gminy Świętajno z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela w szkołach i placówkach dla których organem prowadzącym jest gmina Świętajno IX/61/2019 Obowiązujący
9 2019-05-30 Uchwała Rady Gminy udzielenia Wójtowi Gminy Świętajno absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok. VIII/60/2019 Obowiązujący
10 2019-05-30 Uchwała Rady Gminy zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok. VIII/59/2019 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu