ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Dla Rolnika

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Susza 2019 - Informacja dotycząca szacowania szkód w rolnictwie

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Świętajno
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-11-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Joanna Bors
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-11-19 14:06:17
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-11-20 08:39:22
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-11-20 08:39:22
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
503 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Susza 2019 - Informacja dotycząca szacowania szkód w rolnictwie.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Świętajno
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-10-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Joanna Bors
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-10-07 10:11:39
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-10-07 10:30:54
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-10-07 10:30:54
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
648 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Susza 2019 - Komunikat w sprawie szkód powstałych w uprawach rolnych

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Wnioski o oszacowanie szkód można składać w siedzibie urzędu (pokój nr. 15) w godzinach 10.00 - 14.00 w dniach:
 • 14.08 (środa)
 • 16.08 (piątek)
 • 19.08 (poniedziałek)
 • 20.08 (wtorek)
 • 21.08 (środa)
 • 22.08 (czwartek)
 • 23.08 (piątek)
 
 
Wójt Gminy Świętajno
Alicja Kołakowska
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Świętajno
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-08-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewelina Bors
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-08-13 09:47:34
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-08-13 09:47:37
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-08-13 14:12:34
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1013 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

Akapit nr 1 - brak tytułu

W związku ze zmianą ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej od dnia 1 lutego 2019 r. wnioski należy składać w oparciu
o znowelizowane przepisy.
Limit ustala się jako sumę:
 1. kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku
 2. kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego
  w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.
W 2019 r. stawkę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ustala się w wysokości 1,00 zł na 1 litr oleju.
Wnioski można składać w dwóch terminach:
1. I - od dnia 1 lutego do dnia 28 lutego
2. II- od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia
Do wniosku należy dołączyć faktury VAT albo ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku tj.:
 1. do wniosku złożonym w I terminie dołącza się faktury zakupu za okres od dnia 1 sierpnia do dnia 31 stycznia
 2. do wniosku złożonym w II terminie dołącza się faktury zakupu za okres od dnia 1 lutego do dnia 31 lipca
Dodatkowo jeżeli producent rolny prowadzący chów i hodowlę bydła ubiegał się będzie o zwrot podatku akcyzowego dołącza do wniosku:
Dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonej z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe określonych w załączniku do ustawy, na podstawie danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych – art. 6 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego
w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
Do ustawy wprowadzono załącznik zawierający grupy zwierząt gospodarskich będących
w posiadaniu producenta rolnego - prowadzącego chów i hodowlę bydła, do którego przysługuje zwrot części podatku akcyzowego oraz wskazującego współczynniki przeliczenia sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe- DJP
 
Grupa technologiczna zwierząt gospodarskich                                            
Współczynnik                                       przeliczenia sztuk bydła na duże    jednostki    przeliczeniowe                                                                                                                                      
Buhaje powyżej 6 miesiąca do 1 roku
0,36
Buhaje powyżej 1 roku do 18 miesięcy
0,9
Buhaje powyżej 18 miesiąca
1,4
Cielęta do 6 miesiąca
0,15
Jałówki powyżej 6 miesiąca do 1 roku
0,3
Jałówki powyżej 1 roku do 18 miesiąca
0,8
Krowy
1,0
 
 
Podstawa prawna:
 1. Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. 2015, poz. 1340 z późn. zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20.12.2018 r. w sprawie wzoru wniosku
  o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. 2018, poz. 2466).
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2018 r.. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2019 r. (Dz.U. 2018, poz. 2313)
 4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018, poz. 2096 tekst jednolity z późniejszymi zmianami)

 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Świętajno
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Ewa Żywica
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-01-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewa Żywica
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-01-17 14:10:22
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-01-17 14:10:25
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-08-02 08:32:49
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1413 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »